De overgang

De overgang is een natuurlijk proces dat elke vrouw in haar leven vanaf haar 45ste levensjaar al kan meemaken. Vanaf de eerste menstruatie is het lichaam van de vrouw ingesteld op het krijgen van kinderen. Het vruchtbaarheidshormoon oestrogeen speelt hier onder andere een belangrijke rol bij.

Gedurende de overgang echter neemt de productie van dit hormoon door de eierstokken, die hun taak er op hebben zitten, sterk af. De eierstokken verschrompelen langzaam. Gedurende de overgang wordt er een nieuw evenwicht in de hormoonhuishouding ingesteld dat voor veel vrouwen met de nodige ongemakken gepaard kan gaan.

Wat is nu eigenlijk de overgang?

De overgang kan ingedeeld worden in een aantal perioden waarbij u zich moet realiseren dat het om gemiddelden gaat en de leeftijdsgrens per vrouw kan verschillen.

Premenopauze

De eerste periode omvat de premenopauze: het menstruatiepatroon verandert. De menstruaties blijven wel regelmatig komen maar zijn over het algemeen korter van duur en worden vaak heviger. Naarmate de premenopauze vordert zal de menstruatiecyclus steeds onregelmatiger worden en zullen er langere perioden zijn waarin de bloedingen uitblijven.

Een nieuwe periode heeft men onlangs toegevoegd welke perimenopauze heet, die de late periode (>45 jaar) van de premenopauze tot 1 jaar na de menopauze bestrijkt. Nu zijn meestal ook typische overgangsverschijnselen en klachten waarneembaar.

hotflush

De menopauze

Het moment waarop de laatste menstruatie plaatsvindt. Dit moment kan pas achteraf worden vastgesteld. In Nederland ligt de gemiddelde menopauze leeftijd op 51 jaar. Op 56-jarige leeftijd is de menopauze bij 90% van de vrouwen een feit en is hun vruchtbare periode voorbij.

De postmenopauze

Dit is de periode waarin geen menstruatie meer zal plaatsvinden. Gedurende de eerste 5 jaar kan er nog enige sprake zijn van een lichte activiteit van de eierstokken. De typische overgangsverschijnselen zoals opvliegers en transpireren nemen in de late postmenopauze af maar die van vaginale aard nemen daarentegen steeds meer toe. Onder de late postmenopauze wordt eigenlijk de rest van het leven verstaan.

Overgangsklachten

Tot voor kort werd aangenomen dat ongeveer tweederde van de vrouwen in de overgang deze verschijnselen waarnemen en dat de rest vrijwel symptoomloos door de overgang komt. In Finland is echter gebleken dat bijna 95% van de vrouwen in de leeftijdsklasse van 52-56 jaar milde, matige of ernstige vormen van een van de onderstaande overgangsverschijnselen rapporteerden.

Typische Overgangsverschijnselen

 • Hevig transpireren (ook ‘s nachts)
 • Hevig transpireren (ook ‘s nachts)
 • Opvliegers
 • Ongewild urine verlies*
 • Vaginale droogheid
 • Dyspareunie (pijn bij het vrijen)
 • Verminderde seksuele lust
 • Terugkerende urineweginfecties*

Niet-typische overgangsverschijnselen

 • Depressie*
 • Slaapstoornissen*
 • Geïrriteerdheid
 • Duizeligheid*
 • Hartkloppingen*

* Dit zijn géén zelfzorgindicaties, raadpleeg uw arts. Premeno Duo heeft, van bovenstaande overgangsverschijnselen, alleen effect op vaginale droogheid en kan pijn bij het vrijen voorkomen doordat het wondjes en kloofjes helpt genezen.